Skip to main content

Skimmelsvamp

Problematikken med skimmelsvampe indendørs og hvordan vi fjerner skimmelsvamp

Årsager til skimmelsvamp, fugt og fugtproblemer

Skimmelsvampbelastninger i bygninger er en af de hyppigste indeklimaproblemer i vore lokaler. Årsagen er som oftest fugt/for høj luftfugtighed i bygningens materialer eller på overfladen af bygningens vægge.

I den ældre bygningsmasse er årsagerne til våde vægge ofte utilstrækkelig beskyttelse mod slagregn eller opstigende fugt. Men også ofte mangelfuld isolering og en samtidig dårlig ventilation eller luftcirkulation i bygningerne.

Skimmelsvamp opstår ofte pga. utilstrækkelig isolering i ydervæggene/vægge, samt en forringelse af luftcirkulationen ved byggemoderniseringer. Ved udskiftning af vinduer uden forbedret isolering af vægge eller ventilation/udluftning, kan føre til stigende luftfugtighed på væg overfladen og dermed danne grobund for skimmelsvampesporer. Problemet med skimmelsvampe i boligen er dermed en kendsgerning. Skimmelsvampe kan fjernes midlertidig ved kraftig rengøring, men vil altid komme igen, så længe fugtforholdene eksisterer. Det er sædvanligvis ikke engang nødvendigt, at der forekommer kondens på væggen, da de fleste hussvampe allerede trives ved ca. 70% luftfugtighed.

Skimmelsvampekultur under mikroskop

Nærbillede af skimmelsvampesporer

Skimmelsvampe og skimmelsvampesporer er en af de hyppigste årsager til allergi i Danmark.


De mest forekommende årsager til skimmelsvamp i boliger:

 • For høj luftfugtighed i lokalet
 • Forkert ventilationsadfærd
 • Mangel på ventilation
 • Utilstrækkelig opvarmning
 • Dårlig isolering (kuldebroer)
 • Forkert placering af møbler op ad vægge
 • Nye vinduer i gamle bygninger
 • Fugt i bygningen pga. utilstrækkelig beskyttelse af facade mod slagregn
 • Defekter som f.eks. utæt tag, byggefugt, vandskade

Fjern skimmelsvamp indendørs!

Fjern skimmelsvamp, når der er fugtproblemer:

For at fjerme skimmelsvampe og hussvampe permanent har Remmers udviklet 3 kraftfulde saneringssystemer (klik på de enkelte for beskrivelse). Intro Flex ApS forhandler disse systemer i Danmark, Sverige og Norge.

Sanering med skimmel-sanerpuds - den klassiske skimmelsanering.

Sanering med skimmel-sanerplader (indeklimaplader) - den hurtige skimmelsanering.

Sanering med Color SA Plus - den revolutionære skimmel-sanering med mikro-sølv som virkemiddel, allergivenlige.

Indeklimaplader / kalciumsilikatplader system SLP CS

Indeklimaplader: En hurtige metode til at slippe af med skimmelsvamp - permanent.

Indeklimaplader - Kalciumsilikatplader: Hvis du har problemer med kuldebroer på indvendig side af ydervæggen eller tendens til skimmelsvamp på kældervæggen, kan vi løse problemet med kalciumsilikatplader - vort system fra Remmers, der som en helhed med samstemte materialer (klæb, plade, spartelmasse og maling) sørger for, at væggens temperatur, relative fugtindhold og pH værdi ændres, således at problemerne forsvinder.

Egenskaber og fordele ved indeklimaplader/kalciumsilikatplader 
Remmers indeklimaplader / kalciumsilikatplader består af cellulosearmeret kalciumsilikat. De er ekstremt lette og fugtabsorberende. Alt forekommende kondensat absorberes og frigives atter til rumluften under afdunstning fra den store overflade. Pladerne forbliver vedvarende tørre og dermed er der ikke livsbetingelser for skimmelsvampesporerne. I tillæg har indeklimaplader en høj pH-værdi på ca. 10,5 (alkalisk) som hussvampen ikke trives ved.

 • Beskyttelse og bevarelse af eksisterende strukturer
 • Reduktion af varmeudgifterne
 • Forbedring af indeklima
 • Eliminering af fugtskader
 • Forebyggelse af skimmeldannelse
 • Perfekt systemløsning til byggeriet
 • Naturlig, uskadelig for menneskers helbred
 • Økonomisk og pladsbesparende løsning samt nem håndtering
 • Ikke brændbare, klasse A1

Indeklimaplade-systemet SLP CS fra Remmers er en del af et specielt udviklet system med tilpasset klæber, spartelmasse og maling og sælges kun som et system efter grundig rådgivning fra Intro Flex ApS. Bruges andre materialer end systemet foreskriver, kan det medføre et negativt resultat.

Som det eneste system på markedet er der tilbehør som lysningsplader, kileformede plader samt tætningsbånd - et system som tager højde for alt.

Indeklimaplader er velegnede som indvendig åndbar isolering i forholdsvis tørre kældre - er kælder fugtig skal der vurderes foranstående tætning med Remmers Kiesol system (se mere under kældertætning og -renovering). 

 

Indvendig isolering uden fugtproblemer.

Af æstetiske grunde er udvendig isolering af bevaringsværdige bygninger uønskede og uhensigtsmæssige. Indeklimapladerne muliggør en fugtsikker indvendig isolering uden dampspærre, hvor facaden beholdes intakt. Forud for den indvendige isolering skal der gennemføres en analyse af problematikkerne.

Ja tak – jeg vil gerne vide mere om isolering med Indeklimaplader

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Forbehandling - fjern skimmelsvamp

Ved mindre end 0,5 - 1 m² skimmelangrebne vægoverflader er det tilstrækkeligt at dræbe hussvampen med produktet Skimmel-Stop. Til større overflader skal kontaminerede byggematerialer såsom tapet og puds fjernes efter forbehandling med produktet Sporebinder.

Påføring af klæber

Efter rengøringen påføres den forvandede væg klæbemørtel med tandspartel. Indeklimapladerne forvandes på bagsiden.

Anbring indeklimapladen

Pladerne placeres fugefrit og i forbandt og indtrykkes i klæben. Montering nedefra og op. Der må ikke forekomme hulrum bag pladerne. Sørg for at plader er rigtigt placeret, hvor plader støder op mod hinanden. Til slut fjernes den overskydende klæbemørtel.

Spartling

Ujævnheder spartles med skimmel-sanerspartel.

Maling

Til slut males overfladen med Skimmel-sanermaling eller Skimmel-Protect.

ECO Power Protect

Skimmelsanering efter [eco] princippet
Med Power Protect tilbyder Remmers et komplet system til økologisk og økonomisk bæredygtig skimmelsanering. Med den unikke sammensætning af de nye innovative indeklimaplader,
sikrer det samlede system en effektiv fugtregulering og dermed et behageligt indeklima og beskyttelse mod skimmeldannelse.
° Miljøvenligt og bæredygtigt produkt
° Tildelt den blå engel og [eco] -mærket
° Bedre varmeisolering [λ = 0,05 W / (m • K)] i forhold til kalciumsilikatplader [λ = 0,069 W / (m • K)]
° Letvægts, men dog meget stabilt produkt
° Nem håndtering og forarbejdning
° Små pakkestørrelser (også egnet til små projekter)
° Alle systemprodukter fra en enkelt producent

[eco] -princippet – beskyttelse mod skimmelsvamp med bæredygtige materialer.

Remmers Power Protect panelerne er lavet af en innovativ blanding af termisk isolerende,
mineralsk perlite og miljøvenlig (genanvendt) cellulose. Alle bestanddele opfylder høje økologiske standarder med hensyn til skadelige emissioner og ingredienser. Cellulose genbruges fra affaldspapir uden meget energi og forurener ikke vand- og jordmiljø, da det ikke skal bleges til Power Protect-paneler. Perlite er rent mineralsk, kan genbruges til enhver tid og sikrer dermed en positiv økologisk balance. Remmers Power Protect System er blevet tildelt miljømærket og den blå engel og bærer derudover [eco] mærket.
Hvordan fungerer Remmers Power Protect?
Remmers Protect System kombinerer forskellige hygrotermiske materialegenskaber. Det løser fugtproblemer (såsom kondens og ekstern fugttilførsel) gennem øget fugtoverførsel i retning mod rummet og accelereret fordampning.
Overfladen forbliver permanent tør og fratager således skimmelsvampsporer deres livsgrundlag.

Skimmel-sanerpuds

Den klassiske måde for permanent behandling af skimmelangreb; funktioner og fordele:
Remmers sanerpuds er egnet til enkelt lagtykkelser på 20 - 50 mm. Den hærdede puds er difussionsåben, har gode kapillære egenskaber og accellererer tørring af fugtige overflader. Sanerpuds har et lavt varmeledningstal og virker isolerende.

Remmers sanerpuds er nemt at arbejde med, har en lav vægtfylde, og dens isolerende egenskaber bevirker, at temperaturen på den indvendige side af væggen forhøjes. Dermed formindskes den relative fugtighed i overfladelaget og forhindrer skimmelsvampens sporespiring. Sanerpudsen er vandresistent og har en høj vandoptagelsesformåen.

Gennem dens kapillære egenskaber og vandoptagelsesformåen er sanerpuds fra Remmers også anvendelig ved ugunstige eksterne eller interne klimatiske betingelser, som sætter kondensprocesser i gang. Sanerpudsen er i stand til at fjerne vandet, så det ikke længere er til rådighed for mikroorganismerne.

Med dens egenskaber forhindrer den skimmelangreb:

 • Total porevolumen ca. 80%
 • Varmeisolering (l = 0,125 W / m K)
 • Vandabsorption på op til 1,8 liter per kvadratmeter i en lagtykkelse på kun 2 cm
 • Beskyttelse og bevarelse af eksisterende struktur

Anvendelsesområder:

 • Reparation af skimmel-sårbare og skimmelsvamp angrebne vægge
 • Hvor kondens processer skal undgås
 • For den energirigtig renovering og istandsættelse af gamle og nye bygninger, herunder bevaringsværdige bygninger

Mikrosølv tager kampen op mod skimmelsvamp

Sølv mod mikroorganismer
Allerede for 5000 år siden benyttede kineserne akupunkturnåle i sølv. I det gamle Egypten og de lærde i middlealderen som Hildegard von Bingen og Paracelsus var man klar over den kimdræbende virkning som ædelmetallet besad, men først i det 20. århundrede blev det videnskabeligt bevist. I dag er sølv en fast bestanddel af den moderne medicin, som overfladebehandling af kirugisk operationsudstyr eller sårbandager.

Mikro-sølv teknologien har nu gjort det muligt at benytte den kimdræbende virkning i en - tilsyneladende - normal vægmaling, men en maling der har et bredt virkefelt overfor forskellige mikrober - fra svampe til antibiotika-resistente hospital patogener.

Når sporer eller kim får kontakt med en vægoverflade malet med Skimmel-Protect, virker sølvpartiklerne gennem kontakt og ødelægger kimens DNA. Livsvigtige stofskifteprocesser blokeres, så cellerne dør. Der forekommer ingen belastning af rumluften; sølv-ionerne er absolut uskadelige for mennesker og husdyr; de er bundet kemisk til malingens overflade og beholder sin bredt antimikrobielle virkning PERMANENT, så længe at malingen ikke overmales med andre vægmalinger.

Skimmelsvamp inde i huset skal forhindres.

Mikroorganismer som svampe og bakterier er allestedsnærværende og en vigtig del af vort naturlige miljø. Men optræder de som skimmelsvamp på væggen, giver de hurtigt gener og problemer. Ved sanering af fugtskader og svampeskader bliver der ofte anvendt vægmalinger med biozider. Dette kan kortfristigt afhjælpe problemerne, men virkningen heraf er tidsmæssigt stærkt begrænset og deres sundhedsskadelige virkning er ubestridelig.

Color SA Plus (Skimmel-Protect) maling med mikro-sølv

Fordele ved Color SA Plus:

 • Skimmel-resistent gennem MIKRO-sølv-teknologi
 • 99,9 % resistent overfor stafylokokker
 • 99,6 % resistent overfor E-Coli bakterier
 • Fri for fungicider
 • Anti-kondens-effekt med mikroskopiske bobler
 • Forbedrer hygiejnen i lokalet, gør lokalet allergivenligt
 • Diffusionsåben
 • Holdbar og slidstærk
 • God dækkeevne
 • Fri for opløsningsmidler og blødgørere
 • Skåner miljø og sundhed
 • Lugtfri

Skimmel-Protect med mikro-sølv

Den revolutionerende måde at blive fri for skimmelsvampe, hussvampe og bakterievækst på væggen.

Problemet med skimmelsvamp på væggene har tidligere været søgt løst med malinger med et indhold af fungicider. Men fungicider fungerer kun i en begrænset tidsperiode, hvor mikro-sølv har en permanent virkning. Og samtidig er fungicider ikke just fremmende for et sundt og godt indeklima. Man må f.eks. ikke skylle fungicider ud i afløbet, da de er biologisk aktive.

Egenskaber:
Remmers Color SA Plus (tidligere kendt som Skimmel-Protect) maling med mikro-sølv er en fremtidsorienteret problemløser i områder, der berøres af skimmelsvamp eller hussvamp. Malingen er antibakteriel, den er 99,9 % resistent overfor stafylokokker og 99,6 % resistent overfor E-Coli bakterier. Herudover er den som allergimaling ideel til lokaler, hvor der ønskes et sundt, allergivenligt og hygiejnisk indeklima. Color SA Plus er difussionsåben, fri for opløsningsmidler og fungizider, slidstærk og med fremragende dækkeevne og håndteringsegenskaber.

Color SA Plus har i kraft af tilsætningen af mikro-sølv partikler en vedvarende præventiv effekt overfor skimmelsvampe og bakterier.

Color SA Plus forhandles i Skandinavien af Intro Flex - køb den online på www.introflexshop.dk

Anvendelsesområder:
Till områder hvor der er fare for eller allerede er skimmelsvampe. stuer, soveværelser, kældre, børneværelser, badeværelser, skoler, børnehaver, kontorer, lager, hotel- og restaurationsbranchen, wellness-center, svømmehaller m.m. og til lokaler med sensible beboere, såsom børn med allergi. Skimmel-Protect er den eneste miljørigtige løsning til steder, hvor man vil undgå skimmelvækst - f.eks. bag køkkenskabe og garderobeskabe, kælderrum og til landbruget (svinestalde, hønserier o.lign).

Til områder hvor bakterievækst skal undgås som hospitaler, klinikker, tandlæger m.m.

Trustpilot anmeldelse:

"Super firma, super maling

Jeg bestilte og købte Intro-Flex's produkt "Skimmel-Protect" maling med sølvpartikler mod skimmel og deres "Skimmel-Stop". Udover at skimmel-protect malingen et fuldstændigt genialt produkt, som er en fantastisk opfindelse (og som jeg vil anbefale til alle, der har skimmelproblemer) - så fik jeg også en fin behandling."


Skimmel-Stop

I tillæg til Skimmel-Protect kan Skimmel-Stop anbefales til fjernelse af uønskede begroninger på fliser, fuger, puds, sten, kunststoffer og andre vandbestandige overflader.

Fjern skimmel øjeblikkeligt

Skimmel-Stop er et effektivt special-rengøringsmiddel til fjernelse af uønskede biologiske aflejringer på vægge, lofter, fliser, fuger, sten, malede overflader med mere.

Hurtig og sikker fjernelse af skimmelsvamp, alger, bakterier, mug og jordslået og dårlig lugt.

Egenskaber:

 • Ingen opløsningsmidler
 • Underlagsneutral
 • Dræber skimmelsvampen helt og forhindrer dannelse af nye skimmelangreb
 • Aktiv rengøringsmiddel med en hurtig og effektiv virkning mod biologiske belægninger

Forbrug:
Alt efter hvad der behandles, men ca. 0,1 liter / m²

Tips, godt at vide og behandlingsanvisning:
Emballage: 500 ml flaske med løs sprayindsats

Den oprindelige opløsning fra en sprayflaske sprøjtes direkte på belægningen i en afstand på cirka 15 cm. Hvis der efter 30 minutter, hvis pletter er synlige, gentages spray og skyl efter med varmt vand.

Spray ikke på textiler og planter. Blanke metaller skylles straks grundigt efeter med vand. Skimmel-Stop må ikke blandes med andre rengøringsmidler!

Remmers Skimmel stop, et ideelt forbehandlende produkt for Skimmel-Protect, vores skimmel beskyttende og antibakterielle maling.

Køb Skimmel-Stop og Skimmel Protect i vores webshop, klik på indkøbskurven.