Skip to main content

Kiesol Creme

mod opstigende jordfugt og grundfugt i murværk

Opstigende fugt i murværk

Fugt i murværk skyldes ofte opstigende grundfugt, der stiger op gennem kappilarer i mørtel og murværk, manglende eller defekt murpap. Behandling af opstigende fugt i murværk kan med godt resultat behandles med injicering af Remmers Kiesol C.

Klar-til-brug injektionscreme til murværk sanering på silan basis.Kiesol C er blevet testet og godkendt af WTA* for sin egenskab i at skabe en horisontalspærre i meget fugtigt (95%) murværk.

Kiesol Creme (Kiesol C)

Kiesol er et klassisk produkt til bygningstætning og opstigende grundfugt og har været anvendt i over 50 år. Kiesol C er en opløsningsmiddelfrit injektionscreme på vandbasis med et indhold af aktive ingredienser på 80 %. Kiesol C på Silan-Basis anvendes til at fremstille en horisontal fugtspærre i murværk (op til 95% gennemfugtningsgrad).

Injicering mod opstigende fugt foregår trykløst i 12 mm vandrette borehuller i mørtelfugen – som regel i terrænhøjde eller fortovshøjde.

Denne metode minimerer materialeforbruget. Borehul lukkes straks efter injicering. Kiesol C anvendes, hvor den horisontale fugtbeskyttelse mangler eller er beskadiget – og fugt dermed opstiger i murværket.

Kiesol er specielt velegnet til mursten eller naturstensfacader.

WTA* testet og certificert op til 95 % gennemfugtet murværk

Fordele
" Effektiv ved enhver grad af gennemfugtning
" Hurtig og enkel udførelse
" Horisontale borehuller 
" Enkel håndtering
" Ingen spild
" Lavt forbrug og enkel beregningsmetode af forbrug
" Ingen ventetid i forhold til følgende arbejde

*WTA er den Internationale Organisation for Teknisk-videnskabelig Vedligeholdelse for Bevaringsværdige Bygninger og Monumenter.

WTA testen udføres ved tre niveauer af murværk mætning - 60%, 80% og 95%.
Kiesol C - Injektionscreme bestod de mest ekstreme test i murværk ved 95% mætning.

Kiesol C sikrer et minimalt materialeforbrug med mindre borehuller set i forhold til konkurrerende produkter.

Manuel forarbejdning med håndpumpe og aluposer á 550 ml.

Gedigent håndværktøj til injicering af Kiesol C i nemme 550 ml. aluposer med tilpasset tilslutning.

Komplet sæt til murinjektion mod opstigende fugt, bestående af håndpistol, koblingsstykke med skruegevind til aluposer, fleksibelt transparent slangestykke til kontrol af korrekt materiale flow. Robust injiceringsrør i rustfrit stål.