Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

Kiesol Creme

Den sikre horisontalspærre fra Remmers GmbH Kiesol C (Creme)

Fugt i murværk skyldes ofte opstigende grundfugt, der stiger op gennem kappilarer i mørtel og murværk. Behandling af opstigende fugt i murværk kan med godt resultat behandles med injicering af Remmers Kiesol C.

Klar-til-brug injektionscreme til murværk sanering  på silan basis.Kiesol C er blevet testet og godkendt af WTA i Tyskland for sin egenskab i at skabe en kemisk horisontalspærre i meget fugtigt (95%) murværk.

0442 remmers1

Kiesol er et klassisk produkt til bygningstætning og opstigende grundfugt og har været anvendt i over 50 år.

Kiesol C er en opløsningsmiddelfrit injektionscreme på vandbasis med et indhold af aktive ingredienser på 80 %.

Kiesol C på Silan-Basis anvendes til at fremstille en horisontal fugtspærre i murværk (op til 95% gennemfugtningsgrad).

Injicering mod opstigende fugt foregår trykløst i 12 mm vandrette borehuller i mørtelfugen – som regel i terrænhøjde eller fortovshøjde.

Denne metode minimerer materialeforbruget. Borehul lukkes straks efter injicering.

Kiesol C anvendes, hvor den horisontale fugtbeskyttelse mangler eller er beskadiget – og fugt dermed opstiger i murværket.

Specielt velegnet til mursten eller naturstensfacader.

Maskinel forarbejdning med pumpe og 10 l politainer- emballage

De vandrette borehuller med en diameter på bare 12 mm fyldes op en enkelt gang, hvilket ud over den manuelle forarbejdning, som hidtil var eneste mulighed, nu også kan ske maskinelt. Med elektrisk stempelpumpe fra tyske Desoi i kombination med en Remmers Kiesol C politainer på 10 liter kan den professionelle håndværker nu anvende en højeffektiv teknik, der fungerer i praksis.

Undertryksmetoden som er skånsom for materialet, suger produktet op af politaineren og ledes via en slange hen til injektionspistolen. Det lukkede system forhindrer materialespild og tillader en hurtig og præcis fyldning af borehullerne.

Tidskrævende rengøring af maskinen er ikke nødvendig. På grund af det lukkede system kommer der ikke luft til injektionsmaterialet, hvorved reaktion i maskinen forhindres. Således kan også halvfyldte beholdere opbevares tilsluttet til maskinen og anvendes på næste byggeplads.

WTA er den Internationale Organisation for Teknisk-videnskabelig Vedligeholdelse for Bevaringsværdige Bygninger og Monumenter.

WTA testen udføres ved tre niveauer af murværk mætning - 60%, 80% og 95%.
Kiesol C - Injektionscreme bestod de mest ekstreme test i murværk ved 95% mætning.

Kiesol C sikrer et minimalt materialeforbrug med mindre borehuller set i forhold til konkurrerende produkter.

Manuel forarbejdning med håndpumpe og aluposer á 550 ml.

Kiesol C Spritze small

Gedigent håndværktøj til injicering af Kiesol C i nemme 550 ml. aluposer med tilpasset tilslutning.

Alupose small

Komplet sæt til murinjektion mod opstigende fugt, bestående af håndpistol, koblingsstykke med skruegevind til aluposer, fleksibelt transparent slangestykke til kontrol af korrekt materiale flow. Robust  injiceringsrør i rustfrit stål.

 

Hent WTA Certifikat pdf-lille

pdf-lilleHent datablad dansk