Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

iQ-Lator

iQ-Lator beregningsprogram til indvendig isolering

iQ-Lator er et software til hygrothermiske beregninger af en vægkonstruktion.

Det muliggør beregninger af konstruktioner som vægge og tag iht. DIN 4108-3. iQ-Lator har et integreret beregningsværktøj til vandtransporten i konstruktionen. 

Dermed kan man få et kvalificeret udsagn om den indre kondensat, som er en mere realistisk  vurdering end det tidligere var muligt. Med iQ-Lator kan man opnå udsagn og data om temperatur, damptryk og fugtindhold: 

Termisk modstand (fugtafhængig RTværdi i m² K/W) og varmeoverførselskoefficient (fugtafhængig U-værdi W/m²K) i både usaneret og saneret tilstand. 

Væg overfladetemperatur. Forhøjelsen af væggens temperatur ved 2°C giver mulighed for sænkning i temperaturen i lokalet med 1°C og samtidigt bevare behagelighedsfølelsen. (Energibesparelse ved dette er ca. 6%)

Krav iht. DIN 4108, omfatter især termisk varmebeskyttelse, fugtbeskyttelse og tørretid i den varme sommerperiode.

iQ-Lator software kan bestilles i fuld version hos Intro Flex ApS til ca. kr. 1.200,- + moms pr. licens.