Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

Årsager til skimmel

Skimmelsaneret lokale med Rermmers produkter

Problematikken med skimmelsvampe indendørs.

Skimmelsvampbelastninger i bygninger er en af de hyppigste indeklimaproblemer i vore lokaler. Årsagen er som oftest for høj luftfugtighed i bygningens materialer eller på overfladen af væggene.

I den ældre bygningsmasse er årsagerne til våde vægge ofte utilstrækkelig beskyttelse mod slagregn eller opstigende fugt. Men også ofte mangelfuld isolering og en samtidig dårlig ventilation eller luftcirkulation i bygningerne.

Skimmelsvamp opstår ofte pga. utilstrækkelig isolering i ydervæggene samt en forringelse af luftcirkulationen ved byggemoderniseringer. Ved udskiftning af vinduer uden forbedret isolering af vægge eller ventilation/udluftning, kan føre til stigende luftfugtighed på væg overfladen og dermed danne grobund for skimmelsvampesporer. Problemet med skimmelsvampe i boligen er dermed en kendsgerning. Skimmelsvampe kan fjernes midlertidig ved kraftig rengøring, men vil altid komme igen, så længe fugtforholdene eksisterer. Det er sædvanligvis ikke engang nødvendigt, at der forekommer kondens på væggen, da de fleste hussvampe allerede trives ved ca. 70% luftfugtighed.

Skimmelsvampe og skimmelsvampesporer er en af de hyppigste årsager til allergi i Danmark.

 Skimmelsvampekultur 
under mikroskop 
Nærbillede af
skimmelsvampesporer

De mest forekommende årsager til skimmelsvamp i boliger:

  • For høj luftfugtighed i lokalet
  • Forkert ventilationsadfærd
  • Mangel på ventilation
  • Utilstrækkelig opvarmning
  • Dårlig isolering (kuldebroer)
  • Forkert placering af møbler op ad vægge
  • Nye vinduer i gamle bygninger
  • Fugt i bygningen pga. utilstrækkelig beskyttelse af facade mod slagregn
  • Defekter som f.eks. utæt tag, byggefugt, vandskade