Intro Flex Aps telefonnr webshop logo Intro Flex på facebook Intro Flex på Instagram
 
 
Udskriv

Nyheder

2017

STORT EU HORIZON 2020 ISOLERINGSPROJEKT SKAL SPARE ENERGI I EUROPAS ÆLDRE BYGNINGER

__________________________________________________________________________________

Stort EU-projekt med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i spidsen skal give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare op til 15-20 % af energiforbruget og mindske udgifterne til vedligehold.

FAKTA

OM RIBUILD

• RIBuild udvikler guidelines til sikker og effektiv håndtering af indvendig efterisolering af ældre bygninger og boliger.

• RIBuild har fokus på at sikre robuste og fugtteknisk forsvarlige løsninger,

der kan installeres uden at gå på kompromis med bygningens arkitektoniske og kulturelle værdier.

• RIBuild er et forskningsprojekt finansieret af EU’s Horizon 2020-program.

• RIBuild gennemføres fra 2015 til udgangen af 2019.

• RIBuild står for ‘Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings’.

RIBUILD UDVIKLER GUIDELINES TIL:

• at vurdere om en bygning er egnet til indvendig efterisolering

• at beregne energibesparelser og miljøpåvirkning ved indvendig efterisolering

• at vælge den bedste løsning ud fra et katalog af muligheder

• at simulere og teste løsninger forud for efterisoleringen

DELTAGERE I RIBUILD

• Aalborg Universitet (AAU)

• Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

• Rigas Tehniskajā universit ātē

, Letland (RTU)

• Katholieke Universiteit Leuven, Belgien (KUL)

• Technische Universität Dresden, Tyskland (TUD)

• Università Politecnica Delle Marche, Italien (UNIVPM)

• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige (SP)

• Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Schweiz (HES-SO)

• INTRO FLEX ApS, Danmark (IF)

• Erik Møller Arkitekter, Danmark (EMA)

Følg RIBuild på ribuild.eu eller Linkedin

 

Folehaven - forsøgsprojekt om indvendig efterisolering med et godt indeklima.

Der er en stor andel af det almene byggeri i København, der har en bevaringsværdig facade. Samtidig er bygningernes isoleringsstandard ikke tidssvarende, og der er mange steder udfordringer med træk og kolde ydervægge. Der er derfor behov for løsninger, der kan anvendes bredt, der optimerer energistandarden og samtidig bevarer det murede byggeri. Dette demonstrationsprojekt fokuserer på afprøvning af kappilaraktiv indvendig isolering. Projektet skal opsamle erfaring vedrørende byggeteknik samt isoleringsmetodens robusthed ift. brugeradfærd. Samtidig kan projektet hjælpe til mere generelt at klarlægge, hvornår indvendig efterisolering er fugtteknisk forsvarligt at gennemføre på baggrund af husets konstruktioner og isoleringsmetodens robusthed ift. brugeradfærd.

Intro Flex ApS har levet IQ-Therm (isoleringsplader af PUR med huller fyldt med kalciumsilikat) på gavl og facader i de 6 lejligheder i Folehaven 75. På de store gavlflader anvendes 80 mm mens på facaderne, hvor der er mange vinduesåbninger anvendes 50 mm af hensyn til arkitektur og tilslutninger til bygningsdele og installationer. Der isoleres fra gulv til loftoverflade - Kalciumsilikatplader anvendes i trappeopgang - Efterisolering af gulv mod kælder - Ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Marts 2017

iQ-Therm er med i DTU/COWI test om indvendige åndbare isoleringsmaterialer. Formålet er, at afprøve isoleringsmaterialer og metoder til indvendig efterisolering, der ikke giver risiko for skimmelsvamp. Intro Flex har leveret iQ-Therm og Funcosil facadecreme til dette forsøgsprojekt. Vi glæder os til at modtage de endelige resultater. Nedenfor video om DTU forsøg, der kører  til ultimo 2017.

 

Februar 2017 - PRESSEMEDDELELSE - 

Våde mursten er det rene energifrås

 Funcosil FC 01

 

Våde mursten er det rene energifrås

Et typisk dansk parcelhus vil kunne spare omkring 12 procent om året på varmeregningen ved at holde murstenene tørre.

Mursten er porøse og sugende, og i det danske klima vil murstenene på et parcelhus hen over året have et meget varieret fugtindhold. Men denne fugt forringer facadens isoleringsevne, og hvis murstenene kunne holdes tørre hele året rundt, ville der i et normalt dansk parcelhus kunne spares omkring 12 procent på varmeregningen.

Nu har husejerne fået en ny mulighed for selv at påvirke og reducere fugtindholdet i murstenene. Det er firmaet Intro Flex, der lancerer det meget effektive murimprægneringsmiddel Funcosil FC fra tyske Remmers på det danske marked.

Funcosil FC adskiller sig fra de gængse imprægneringsmidler ved at have en cremet konsistens, der gør det langt lettere og hurtigere for gør-det-selv-folket at påføre midlet på murværket med et optimalt resultat. Den cremede konsistens betyder, at det ikke drypper og kan påføres med en almindelig rulle eller kost. Det bliver også "siddende" længere på muren, og det er tilstrækkeligt med én enkelt påføring.

Efter en times tid er midlet helt usynligt, og det er trængt dybt ind i murstenene, hvor det blokerer porerne og forhindrer fremtidig indtrængning af slagregn og fugt. Muren kan dog stadig ånde, så med tiden tørrer murværket ud. Virkningen holder erfaringsmæssigt i mindst 15 år. Ud over at forhindre fugtindtrængning, forebygger Funcosil FC også frostskader og gør overfladerne mere afvisende over for snavs og alger, ligesom det reducerer CO2-udledningen.

custom1

Foto fra DTU, hvor Funcosil FC er blevet testet. Det er mur nummer to fra venstre, der er blevet imprægneret.

Beregninger foretaget af Intro Flex, Remmers og DTU viser, at der er store besparelser at opnå. Fugtindholdet i de Funcosil-imprægnerede mursten bliver reduceret helt ned til to procent, og hvis indholdet før behandlingen har ligget på omkring 16 procent, hvilket er meget normalt i Danmark, giver det en forbedring af murværkets U-værdi på helt op til 32 procent. Og når omkring 40 procent af det samlede varmetab i et parcelhus sker gennem facaderne, betyder det, at der samlet set kan opnås en besparelse på omkring 12 procent på varmeregningen og dermed også på CO2-udledningen. Tallene er naturligvis afhængige af fugtindholdet før behandlingen og af facadetypen.

Funcosil FC fra Remmers er et gennemtestet produkt, der har været på markedet i mange år, og i lande som eksempelvis Tyskland, Belgien og Holland er facadeimprægnering en naturlig proces for husejerne, da man opnår en langtidsvirkende facadebeskyttelse samtidig med, at vedligeholdelsesudgifterne minimeres.

Funcosil FC leveres i spande på 5 eller 15 liter, der rækker til omkring henholdsvis 25 og 75 kvadratmeter murstensfacade. Funcosil FC kan købes på www.introflex.dk.

 

Februar 2013 - Hidtil største indvendige isoleringsprojekt i Tyskland med iQ-Therm. Neue Hofgärten i Ludwigshafen, som er et historisk, bevaringsværdigt kompleks er energirenoveret med iQ-Therm - vægflade ca. 15.000 m². Download referenceblad med opnåede energibesparelser.

Januar 2013 - Grøn revolution på Knivholt Hovedgård i Frederikshavn. Der isoleres ca. 330 m² kampestensvæg i Østre Lade, som bl.a. anvendes til store arrangementer, festsal m.v. Se TV indslag fra 24Nordjyske.dk